Esiet sveicināti!

SIA VIND ir uzņēmums, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu Vidzemes reģionā. Mūsu darbības sfērā ietilpst daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana.
Mūsu klienti jau ilgstoši ir gan Smiltenē, gan šobrīd jau arī Valmierā.------>>> Info par veiktajiem remontdarbiem.<<------


EKO kastes daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
(kāpņu telpās pie pastkastēm)


Ņemot vērā, ka pastkastītēs aizvien pieaug dažādu izplatīto reklāmas materiālu apjoms, un cilvēki nereti tās mēdz atstāt turpat kāpņutelpās, piemēram, radiatoros vai uz palodzēm, ZAAO, paplašinot atkritumu šķirošanas iespējas, piedāvā jaunu un izdevīgu pakalpojumu - EKO kastes. EKO kastes izveidotas, lai atkritumu šķirošanu padarītu ērtāku un varētu savākt augstākas kvalitātes makulatūru. ZAAO EKO kastes tukšos bez maksas. EKO kastē drīkst likt: izlietotu biroja papīru, avīzes, žurnālus, reklāmas bukletus, skrejlapas vai citus drukātos reklāmas un preses izdevumus. EKO kastes ZAAO piedāvā sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrfabrika”, kur jau ilgstoši pārstrādei nonāk ZAAO savāktais papīrs un makulatūra. EKO kastēs savāktā makulatūra nonāks otrreizējo izejvielu pāršķirošanas līnijā poligonā Daibe, kur to ZAAO darbinieki sagatavos atbilstoši Līgatnes papīrfabrikas pārstrādes kvalitātes prasībām, lai ražotu jaunus papīra produktus (tapešu pamatnes un jaunu biroja papīru).

Par zemes nomu Voldemāra Baloža ielā 7a!!!


Saskaņā ar Valmieras pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sniegtajiem datiem, vienošanos par zemes nodošanu īpašumā uz 01.01.2014. nav noslēguši V.Baloža ielas 7A dzīvokļu Nr. 6, 10, 12, 13, 25, 32 īpašnieki. Pārējo dzīvokļu īpašnieki ir ieguvuši proporcionāli sava dzīvokļa platībai atbilstošu zemes gabala domājamo daļu īpašumā. Par neprivatizēto zemes daļu Valmieras pilsētas pašvaldība aprēķina nomas maksu - 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Aprēķinātā nomas maksa 2014.gadā ir EUR 50,18 plus PVN. Šī summa tiks izdalīta uz iepriekšminētajiem dzīvokļiem, proporcionāli to platībai un iekļauta aprīļa komunālo pakalpojumu rēķinā. Lūgums iepriekš minēto dzīvokļu īpašniekiem noslēgt ar Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, lai par turpmākajiem gadiem zemes nomas maksa nebūtu jāmaksā.

Par zemes nomu Voldemāra Baloža ielā 22!!!


Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības sniegtajām ziņām līdz 01.01.2014. vienošanos ar Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju par zemes nodošanu īpašumā nav noslēguši Voldemāra Baloža ielas 22 dzīvokļu Nr. 3, 4, 26, 29, 31, 32, 33, 36, 49, 54, 63, 67, 73 īpašnieki. Pārējo dzīvokļu īpašnieki ir ieguvuši sava dzīvokļa platībai atbilstošu zemes domājamo daļu īpašumā. Par neprivatizēto zemes daļu Valmieras pilsētas pašvaldība aprēķina nomas maksu - 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Pašvaldības aprēķinātā nomas maksa 2014.gadā ir EUR 207,09 plus PVN. Šī summa tiks izdalīta uz iepriekšminētajiem dzīvokļiem, proporcionāli to platībai. Zemes nomas maksa tiks iekļauta komunālo pakalpojumu rēķinā. Saskaņā ar likumu ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” persona, kas dzīvokļa privatizācijas rezultātā ieguvusi zemes gabala nomas tiesības uz 99 gadiem, nomāto zemes gabalu var iegūt īpašumā bez papildus maksas, ar Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju parakstot vienošanos, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Lūgums iepriekš minēto dzīvokļu īpašniekiem noslēgt ar Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, lai par turpmākajiem gadiem zemes nomas maksa nebūtu jāmaksā.